Skadet? Du kan ha krav på erstatning

  • Raskt svar innen én virkedag
  • Gratis og uforpliktende samtale
  • Våre klienter har fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning
  • Vi har over 30 års erfaring med erstatningssaker
Ta erstatningstesten her     

Yrkessykdom

Hvis du blir syk som følge av jobben kan du ha krav på erstatning både fra arbeidsgivers forsikringsselskap og NAV.

Les mer   

Yrkesskade

Du kan ha krav på erstatning både fra arbeidsgivers forsikringsselskap og NAV dersom du blir skadet på jobb.

Les mer   

Trafikkulykke

Du kan ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.

Les mer   

Feil og mangler ved bolig

Vi bistår kjøper eller selger i saker om feil og mangler ved bolig, hytte eller annen eiendom.

Les mer   

Håndverkertvist

Vi hjelper deg som er misfornøyd med tjenestene som håndverkeren har levert.

Les mer   

Nabokonflikt

Vi hjelper deg som er i konflikt med naboen om for eksempel trær, hekk eller støy.

Les mer   
Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under