Andre fagområder

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen jobber også med andre fagområder enn erstatningsrett.

Øystein Helland

Øystein Helland

Kontorleder Ski

Se hele profilen

Forsikringsrett

Forsikringens formål er å dekke risiko for tap som ikke kan kreves erstattet fra en ansvarlig skadevolder - i prinsippet alt som vi i bunn og grunn selv har ansvar og risiko for.

Les mer   

Eiendom

Våre advokater er eksperter på eiendomstvister, og bistår klienter i saker om feil og mangler ved bolig, nabokonflikter og håndverkertjenester. Vi har lang erfaring, og tilbyr alltid gratis samtale om din eiendomssak.

Les mer   

Familie og arv

Hendelser i familien kan kreve bistand ved arveoppgjør, skifteoppgjør eller barnefordeling.

Les mer   

Arbeidsrett

Er en oppsigelse eller avskjed ugyldig, og hva kan arbeidstaker i så fall kreve av arbeidsgiver?

Les mer   

Avtaler

Dette bør du tenke på når du skal inngå avtaler eller fortolke kontrakter.

Les mer   

Tvisteløsninger

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA har lang erfaring med forhandlinger og prosedyre. Forhandlinger på et tidlig tidspunkt, kan gi gode resultater. Vi vil forsøke å oppnå minnelige løsninger så tidlig som mulig i prosessen. Vårt mål er å oppnå et best mulig resultat forvåre  klienter.

Les mer   
Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under