Arbeidsrett

Er en oppsigelse eller avskjed ugyldig, og hva kan arbeidstaker i så fall kreve av arbeidsgiver?

Foto: Jan Ivar Vik - www.vikfoto.no

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen har omfattende erfaring med arbeidsrett.

Oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold er normalt belastende for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Vurderingen av om oppsigelsen eller avskjeden er gyldig eller ugyldig vil ofte by på juridiske og bevismessige utfordringer. Som regel er det aktuelt å fremforhandle en avtale mellom partene i forbindelse med en oppsigelse, og dette kan være en utfordrende prosess for begge parter.

Vi anbefaler derfor både arbeidsgivere og arbeidstakere å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig i prosessen.

Vi bistår blant annet med:

• Ansettelsesavtaler
• Oppsigelse og avskjed
• Nedbemanning
• Avtaler om avslutning av arbeidsforholdet. Sluttavtaler/sluttpakker
• Konkurranseklausuler
• Diskriminering/likebehandling
• Personalspørsmål
• Kontrolltiltak og personvern for ansatte
• Forhandlinger, prosedyre og tvisteløsning

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi har lang erfaring med saker vedrørende arbeidsrett og usaklig oppsigelse.

Vi tilbyr alltid gratis samtale om din sak. Ta kontakt med oss i dag.

Arbeidsrett

Er en oppsigelse eller avskjed ugyldig, og hva kan arbeidstaker i så fall kreve av arbeidsgiver?

Les mer   
Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under