Feil eller mangel ved kjøp og salg av fast eiendom

Vi bistår både kjøper og selger hvis du har kjøpt eller solgt bolig, hytte eller annen eiendom med feil eller mangler.

Tor Ingebrigtsen

Tor Ingebrigtsen

Advokat og partner

Se hele profilen

Hva er en mangel hvis du har kjøpt eller solgt eiendom?

En mangel foreligger når eiendommen ikke er i samsvar med det som fremgår av avtalen/kontrakten. Utgangspunktet for vurderingen er hva som står i salgsdokumentene. Er det opplyst i avtalen eller i prospektet at huset skal ha visse egenskaper som det viser seg at det ikke har, så foreligger det normalt en mangel.

Også når det ikke fremgår noe spesielt av salgsdokumentene, kan det foreligge feil og mangler. Spørsmålet om en «feil» ved boligen er en mangel i juridisk forstand er ofte vanskelig å avgjøre.

Hvis kjøper oppdager feil ved boligen, vil selgeren ofte svare at han var ukjent med denne feilen, og at det derfor ikke er en mangel. I vurderingen av om det foreligger en mangel eller ikke, er utgangspunktet at selgers gode tro eller uvitenhet om en feil, ikke er avgjørende. Men det finnes viktige unntak.

Hva er de vanligste manglene ved en eiendom?

De mest typiske mangler kan være:

• Sopp- og råteskader
• Dreneringsproblemer
• Vannlekkasjer
• Fukt
• Støy og lukt
• Skadedyr
• Arealsvikt
• Håndverkerfeil
• Manglende eller uriktige opplysninger
• Manglende rettigheter

Hva er det som ikke regnes som en mangel ved en eiendom?

Feil eller skader som skyldes slitasje eller normal nedbrytning av materialer over tid, vil neppe være en mangel. At noe slites over tid er normalt, og således sjelden en mangel i juridisk forstand.

Er huset gammelt, og det ikke er gjort noe med dreneringen rundt huset siden det ble bygget, så er dette normalt ikke en mangel hvis dreneringen plutselig blir tett.

Kan skader på eiendommen anses som en mangel?

Skader er ofte en mangel, hvis skaden har oppstått da selger eide huset. Eksempler på dette kan være fuktskader, ødelagt grunnmur, større sprekker i gulv, vegger, grunnmur og så videre.

Konstruksjonsfeil, byggefeil og konstruksjonssvakheter vil ofte også være mangler. Er taket dimensjonert feil, kan dette være en mangel. Men det er viktig å være klar over at standarden vurderes i forhold til da huset ble bygget. Ble huset bygget i 1960, må for eksempel takkonstruksjon og baderomskonstruksjon vurderes opp mot byggekravene i 1960.

Utstyr og maskiner som ikke fungerer, vil normalt være en mangel. Men er feilen oppstått i kjøpers eiertid, vil det normalt ikke foreligge en mangel. Sopp, råte og skadedyr er en gjenganger i tvister mellom kjøper og selger. I noen tilfeller vil dette kunne være en mangel ved huset, men ikke alltid.

Les også: Hytta var full av mugg 

Trenger jeg advokat hvis jeg oppdager feil eller mangler på eiendommen?

Spørsmålet om en «feil» ved boligen er en mangel i juridisk forstand er ikke alltid lett å finne ut av på egen hånd. Det kan derfor være fornuftig å kontakte advokat for å vurdere dine muligheter for å heve kjøpet eller få erstatning.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen?

Gjennom snart 30 år har vi bistått mange klienter i eiendomssaker med gode resultater. Vi er også eksperter på erstatning, noe som gir deg en fordel i slike saker.

Vi tilbyr alltid en gratis samtale om din eiendomssak. Ta kontakt med oss i dag.

Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under

Dette nettstedet benytter cookies for sporing og annonsering. Les vår personvernserklæring her.