Erstatning for bruddskade

Bruddskader ses ofte etter trafikkulykker og arbeidsulykker, men også etter fallulykker.

X-ray image wrist fracture

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Hva er en bruddskade?

Bruddskader, eller frakturer, kan være åpne brudd eller lukkede brudd, og kan forårsake sterke smerter og betydelig funksjonsnedsettelse. Det kan også oppstå komplikasjoner, som blant annet stort blodtap, sirkulasjonssvikt, nekrose (celle- og vevsdød), koldbrann, blodpropp og infeksjoner. Det kan ta lang tid før skaden heles.

Tegn på lukkede bruddskader er feilstillinger; at arm eller bein er vinklet, vridd eller forkortet, store hevelser, sterke smerter samt nedsatt funksjon. Videre kan det forekomme knirke- eller gnisselyder ved bevegelse, og manglende puls nedenfor bruddstedet.

Ved åpne bruddskader vil det være kutt eller sår i huden ved bruddstedet, og det kan stikke ut beinsplinter. Slike skader vil som regel være ledsaget av smerter, blødninger og infeksjonsfare.

Har jeg krav på erstatning etter en bruddskade?

Ja. Dersom bruddskaden oppstår i en arbeidsulykke eller i en trafikkulykke, vil et forsikringsselskap være ansvarlig for personskaden, og du kan ha krav på erstatning.

Bruddskader som medfører en varig medisinsk invaliditet, vil som regel også gi krav på erstatning under ulike typer ulykkesforsikringer, som for eksempel reiseulykkesforsikring, fritidsulykkesforsikring, barneforsikring og familieulykkesforsikring.

Et vanlig vilkår for å få utbetalt erstatning under slike forsikringer er at skaden må være forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre påvirkning, noe som betyr at ikke alle bruddskader vil være omfattet av forsikringsdekningen.

Er bruddskade godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis bruddskaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Les også: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Trenger jeg advokat etter en bruddskade?

Ja. Ofte vil det være nødvendig med advokatbistand for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og omfanget av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokatutgiftene mine selv etter en bruddskade?

Dine utgifter til advokat vil i ansvarssaker normalt bli dekket av forsikringsselskapet.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er eksperter på erstatningsrett, og har bistått et stort antall klienter med erstatning etter bruddskader.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under

Dette nettstedet benytter cookies for sporing og annonsering. Les vår personvernserklæring her.