Erstatning for eksplosjonsskade

Du kan ha krav på erstatning hvis du er påført personskade i en eksplosjon ved en yrkesskade, trafikkulykke, fritidsulykke, båtulykke eller flyulykke. Ofte kan det dreie seg om erstatning på flere millioner kroner.

Danger Explosive sign

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Hva er en eksplosjonsskade?

Erstatning for eksplosjonsskade? En eksplosjon skjer i løpet av kort tid og skyldes kjemisk drevne forbrenninger. En eksplosjon kan gi omfattende personskader.

Hvor er det eksplosjonsskader skjer?

Eksplosjonsskader skjer normalt i arbeidsulykker, trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker eller flyulykker.

Hva slags type skader oppstår etter en eksplosjon?

En eksplosjon kan føre til en rekke alvorlige personskader, som etseskade, brannskade, nerveskade, psykiske skader, som PTSD, og angst, arrskade, øyeskade, hørselsskade, tinnitus, organskade og lungeskade.

Har jeg krav på erstatning for eksplosjonsskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for eksplosjonsskade:

Finnes det en invaliditetstabell for eksplosjonsskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning etter en eksplosjonsskade, og for å avgjøre hvor mye du kan ha krav på å få utbetalt under ulykkesforsikringer.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet, som fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskader, men brukes også ved andre skadehendelser, som for eksempel etter trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på for eksplosjonsskade?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning etter eksplosjonsskade?

For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Trenger jeg advokat hvis jeg blir påført eksplosjonsskade?

Ja. En eksplosjonsskade fører ofte til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv hvis jeg får en eksplosjonsskade?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet.

I ulykkesforsikringssaker etter eksplosjonsskade i fritiden må du betale for advokaten selv.

Går erstatningssaken etter en eksplosjonsskade videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen?

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen er et av landets ledende advokatfirmaer på personskadeerstatning etter eksplosjonsskade.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi er landsdekkende, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring. Hos oss får du alltid en gratis samtale for vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under

Dette nettstedet benytter cookies for sporing og annonsering. Les vår personvernserklæring her.