Erstatning for etseskade

Du kan ha krav på erstatning hvis du er påført en personskade på grunn av etseskade etter yrkesskade, yrkessykdom eller fritidsulykke.

GHS pictogram hazard sign set. Isolated on white background. Dangerous, hazard symbol icon collection. Vector illustration image.

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Hva er en etseskade?

En etseskade oppstår når etsende stoffer som lut, syre eller løsemidler kommer i kontakt med hud, øyne, svelg eller luftveier.

Hvor er det vanlig at etseskader skjer?

Etseskade er en personskade som normalt skjer i forbindelse med yrkesskade, yrkessykdom eller fritidsulykke.

Hva er symptomene på en etseskade?

De fleste etseskader gir symptomer umiddelbart, og kan forårsake rødhet og blemmer i huden eller sår på øyet.

Har jeg krav på erstatning for etseskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for etseskade:

Finnes det en invaliditetstabell for etseskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning etter en etseskade, og for å avgjøre hvor mye du kan ha krav på å få utbetalt under ulykkesforsikringer.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet, som fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskader, men brukes også ved andre skadehendelser, som for eksempel etter trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på for etseskade?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning etter etseskade?

For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Trenger jeg advokat hvis jeg får etseskade?

Ja. Etseskader kan føre til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv hvis jeg får etseskade?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet, i rimelig og nødvendig grad.

I ulykkesforsikringssaker etter etseskader i fritiden må du betale for advokaten selv.

Går erstatningssaken etter en etseskade videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen?

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen er et av landets største og ledende advokatfirmaer med kompetanse om etseskader.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi er landsdekkende, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring.

Hos oss får du alltid en gratis samtale for vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under

Dette nettstedet benytter cookies for sporing og annonsering. Les vår personvernserklæring her.