Erstatning for hodeskade

Du kan ha krav på erstatning for hodeskade etter en yrkesskade eller trafikkulykke.

Doctor and patient using digital tablet in hospital

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Hva er en hodeskade?

En hodeskade oppstår vanligvis ved at hodet blir truffet av noe, treffer noe i omgivelsene, eller ved at hjernen blir slått mot skalleveggen.

Hodeskader forårsakes av trafikkulykker og voldshandlinger, men er også ofte et resultat av arbeidsulykker og ikke minst sportsrelaterte aktiviteter.

Hva slags skader påføres ved hodeskade?

Støt og slag kan gi skader mot ansiktets bløtdeler og mot kraniet, og noen ganger blir hjernen skadet. En hodeskade kan også skje ved tilstrekkelig kraftig akselerasjon/retardasjon, slik at det oppstår skadeutløsende kontakt mellom hjernen og innsiden av skallen.

Også såkalte milde traumatiske hjerneskader kan gi betydelige og varige skader.

Hodeskade deles hovedsakelig i to skadetyper:

  1. Det kan oppstå skader i bløtdelene i ansiktet, skader i kraniet/skallen og i hjernehinnene.
  2. Det kan også oppstå skader i selve hjernen. Skader i hjernen deles gjerne i fokal/ multifokal kontusjon med skade av nevroner og gliaceller og overriving av små blodårer, og diffus aksonal skade, som er avriving eller strekk av nevronenes aksoner.

Skadebildet kan også omfatte alle disse skadetypene samtidig.

Hodeskade kan oppstå ved knusningsskader, penetrerende skader, skade på grunn av oksygenmangel, trykkforandringer med mer.

Kan det oppstå følgeskader av en hodeskade?

I hjernen kan det oppstå skader på blodårer som kan føre til blødninger som gradvis blir større i timene etter skaden, og som utvikler seg til såkalte hematomer.

I disse tilfellene dreier det seg ofte om alvorlige hodeskader som kan nødvendiggjøre kirurgiske inngrep. Slike blødninger kan også føre til sekundærskader, altså skader på andre deler av hjernen enn den som opprinnelig ble skadet.

Diffus aksonal skade er normalt et resultat av en akselerasjons- og/eller en ratardasjonsbevegelse med samtidig rotasjon av hjernen. Slike skader kan derfor oppstå selv om det ikke har vært et kontakttraume mot hodet.

Diffus aksonal skade kan gi funn ved røntgenologisk undersøkelse. Den tekniske utviklingen av MR-undersøkelser viser at diffus aksonal skade forekommer hyppigere enn man tidligere har vært klar over.

Hva er symptomene på en hodeskade?

Avhengig av hvor i hjernen skaden sitter, vil typiske symptomer på hjerneskade blant annet kunne være svimmelhet, besvimelser, feber, kvalme, oppkast, økt trettbarhet, kognitive plager (redusert hukommelse, konsentrasjon og innlæringsevne), hodepine og psykiske skader slik som endret oppførsel/sosial funksjon og endret personlighet.

Har jeg krav på erstatning for hodeskade?

Ja. Hvis hodeskaden har skjedd i en trafikkulykke eller i en arbeidsulykke har du trolig krav på erstatning for personskade. Også skader i andre sammenhenger kan gi krav på erstatning, blant annet gjennom ulykkesforsikringer.

Er hodeskade godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis hodeskaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Les også: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei, som regel ikke. Dine utgifter til advokat vil i ansvarssaker normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi har bistått mange klienter med hodeskader, og tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak.

Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under

Dette nettstedet benytter cookies for sporing og annonsering. Les vår personvernserklæring her.