Erstatning for multitraume

Du kan ha krav på erstatning for multitraume etter en arbeidsulykke, trafikkulykke eller fritidsulykke.

Team of surgeons operating

Hva er multitraume?

Erstatning for multitraume? Multitraume benyttes gjerne som betegnelse på alvorlige skader flere steder på kroppen etter en ulykke. Skadene er ofte kompliserte og livstruende.

Hva slags skader påføres ved et multitraume?

De vanligste skadene ved multitraume er hodeskade, nakkeskade bruddskade, CRPS, muskelskade, seneskade, ryggskade, bekkenskade, tap av lemmer, nerveskade, øyeskade, benskade, armskade og organskade.

Hva er de vanligste ulykkene som kan resultere i et multitraume?

De vanligste ulykkene som kan føre til et multitraume er trafikkulykker, arbeidsulykker og fritidsulykker.

Har jeg krav på erstatning for multitraume?

Ja. Dersom multitraume påføres i en trafikkulykke eller arbeidsulykke, vil et forsikringsselskap være ansvarlig for personskaden, og du kan ha krav på erstatning.

Multitraume medfører vanligvis en høy samlet medisinsk invaliditet. Det kan også være behov for ombygging av bolig og bistand til pleie og omsorg. Dette gir ofte millionbeløp i erstatning.

Er multitraume godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis multitraumet skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Les også: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Trenger jeg advokat etter et multitraume?

Ja. Erstatningssaker med multitraume er ofte kompliserte både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og vurdere omfanget av erstatningen du har krav på.

Må jeg betale for advokaten min selv etter et multitraume?

Nei. Det er forsikringsselskapet som normalt dekker dine utgifter til advokat hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er eksperter på erstatningsrett, og har bistått et stort antall klienter etter multitraume.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under

Dette nettstedet benytter cookies for sporing og annonsering. Les vår personvernserklæring her.