Erstatning for ryggskade

Du kan ha krav på erstatning for ryggskade etter yrkesskade, trafikkulykke, fritidsskade, pasientskade, båtulykke eller flyulykke. Ryggskader kan være alvorlige personskader. Ofte kan det dreie seg om flere millioner kroner i erstatning etter ryggskade.

Physiotherapist doing healing treatment on man's back.Back pain patient, treatment, medical doctor, massage therapist.office syndrome

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Hva er en ryggskade?

Erstatning for ryggskade? En ryggskade er en skade i ryggen. En ryggskade kan variere stort i alvorlighetsgrad, alt fra forbigående smerter til alvorlige lammelser.

Hva er de vanligste ryggskadene?

De vanligste ryggskadene er ryggmargsskade, lammelser, bruddskade, prolaps, skjelettskade, muskelskade og nerveskade.

Hvilke ulykker fører til ryggskader?

De fleste ryggskader skjer ved yrkesskade, trafikkulykke, båtulykke, flyulykke og fritidsulykke.

Har jeg krav på erstatning for ryggskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for ryggskade:

Finnes det en invaliditetstabell for ryggskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning etter en ryggskade, og for å avgjøre hvor mye du har krav på å få utbetalt under ulykkesforsikringer.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet, som fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskader, men brukes også ved andre skadesituasjoner, som for eksempel etter trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på for ryggskade?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av din medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Er ryggskade godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis ryggskaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Les også: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning etter ryggskade?

For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig personskaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av skaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Trenger jeg advokat hvis jeg får ryggskade?

Ja. Ryggskade fører ofte til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv hvis jeg får ryggskade?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet i rimelig og nødvendig grad.

I ulykkesforsikringssaker etter ryggskader i fritiden må du normalt betale for advokaten selv.

Går erstatningssaken etter en ryggskade videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen?

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen er et av landets ledende advokatfirmaer på dette fagområdet. Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning.

Vi er landsdekkende, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring med erstatningssaker etter ryggskader.

Hos oss får du alltid en gratis samtale for vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under

Dette nettstedet benytter cookies for sporing og annonsering. Les vår personvernserklæring her.