Erstatning for støtskade

Du kan ha krav på erstatning hvis du er påført en personskade på grunn av støtskade etter en yrkesskade, trafikkulykke, fritidsskade, båtulykke eller flyulykke.

An accident of a man worker at the construction site.

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Hva er en støtskade?

Erstatning for støtskade? En støtskade skjer når muskler, sener, brusk eller leddbånd blir klemt mot kroppens ben eller knokler i ett eller flere raske støt.

Men støtskader kan også skje mot hodeskallen, øyet og øret, for eksempel ved treff av en gjenstand som for eksempel en ball.

Hva slags skader kan jeg bli påført ved en støtskade?

Ved en støtskade blir cellene i vevet knust. Blodårer kan også skades eller ryke. I tillegg kan det oppstå bruddskader i ben eller knokler. Ved støtskader mot hodet kan man bli påført hjerneskade, og ved støt direkte mot et øye kan øyets indre strukturer skades og man kan i verste fall bli synsskadet eller blind.

Hva slags ulykker kan påføre en støtskade?

En støtskade kan skje på mange forskjellige måter, og forekommer relativt hyppig i arbeidslivet. Det er for eksempel vanlig med støtskade etter fallulykke og klemskade i bygg- og anleggsbransjen og i primærnæringene som landbruk, skogsdrift og fiskeri

De vanligste personskadene med støtskade skjer etter yrkesskade, trafikkulykke, fritidsulykke, båtulykke og flyulykke. Det skjer også mange støtskader ved idrettsaktivitet.

Har jeg krav på erstatning for støtskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for støtskade:

Finnes det en invaliditetstabell for støtskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning etter en støtskade, og for å avgjøre hvor mye du kan ha krav på å få utbetalt under ulykkesforsikringer.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet, som fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskader, men brukes også ved andre skadehendelser, som for eksempel etter trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Trenger jeg advokat hvis jeg får støtskade?

Ja. Støtskade fører ofte til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv hvis jeg får støtskade?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet, i rimelig og nødvendig grad.

I ulykkesforsikringssaker etter støtskade i fritiden må du betale for advokaten selv.

Går erstatningssaken etter en støtskade videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen?

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen er et av landets ledende advokatfirmaer på erstatningssaker etter støtskade.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi er landsdekkende, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring. Hos oss får du alltid en gratis samtale for vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under

Dette nettstedet benytter cookies for sporing og annonsering. Les vår personvernserklæring her.