Erstatning

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen behandler til enhver tid et stort antall erstatningssaker og forsikringssaker etter personskader

Foto: Jan Ivar Vik - www.vikfoto.no

Personskadeerstatning

Du vil som regel ha krav på erstatning for personskade etter en yrkesskade, yrkessykdom, trafikkulykke, fritidsulykke, pasientskade eller etter en voldshendelse.

Les mer   

Yrkessykdom

Hvis du blir syk som følge av jobben kan du ha krav på erstatning både fra arbeidsgivers forsikringsselskap og NAV.

Les mer   

Trafikkulykke

Du kan ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.

Les mer   

Yrkesskade

Du kan ha krav på erstatning både fra arbeidsgivers forsikringsselskap og NAV dersom du blir skadet på jobb.

Les mer   

Erstatning for pasientskade

Hvis du har blitt skadet under behandling, vil du som regel ha krav på erstatning.

Les mer   

Båtulykke

Hvis du blir skadet i en båtulykke, vil du som regel ha krav på erstatning.

Les mer   

Flyulykke

Hvis du blir skadet i en flyulykke, vil du som regel ha krav på erstatning.

Les mer   

Fritidsulykke

Hvis du blir skadet i en fritidsulykke, vil du som regel ha krav på erstatning. 

Les mer   

Oppreisningserstatning

Hvis du har blitt skadet av andre, så har du som regel krav på oppreisningserstatning.

Les mer   

Trygderett

Er du syk eller skadet vil du som regel ha krav på ytelser fra NAV.

Les mer   

Ménerstatning

Når har jeg krav på ménerstatning?

Les mer   

Spesialisterklæring ved personskade

Her er alt du trenger å vite om spesialisterklæring ved personskade.

Les mer   

Varig medisinsk invaliditet

For å få erstatning etter en skade eller sykdom kreves det i en del sammenhenger at du er påført en varig medisinsk invaliditet.

Les mer   

Erstatning for tinnitus

Du kan ha krav på erstatning for tinnitus etter en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden.

Les mer   

Erstatning for lungeskade

Du kan ha krav på erstatning for lungeskade etter en yrkesskade, trafikkskade eller fritidsskade.

Les mer   
Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under