Erstatning for tinnitus

Du kan ha krav på erstatning for tinnitus.

Øystein Helland

Øystein Helland

Partner og daglig leder

Se hele profilen

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Hva er tinnitus?

Tinnitus beskrives gjerne som en susende, ringende, fresende eller plystrende lyd i øret eller i et udefinert sted i hodet.

Lyden kommer fra ditt eget nervesystem, altså ikke fra lydkilder rundt deg. Det er bare du som kan høre suset. Tinnitus er et symptom på at samarbeidet mellom øret og sentrale funksjoner i hjernen ikke fungerer slik det vanligvis gjør.

Tinnitus med mer enn 3-6 måneders varighet vurderes som vedvarende.
Tinnitus med mer enn 6 måneders varighet skyldes som oftest støyskader eller andre forhold som har ført til hørselstap.

Hva er årsaken til tinnitus?

Det kan være mange årsaker til tinnitus:

• Skader i hodet og/eller i nakken
• Påvirkning av høy lyd
Hørselsskade/ hørselstap
• Stress
• Alder

Hvilke helseplager kan jeg få på grunn av tinnitus?

Som følge av tinnitus kan du få:

• Konsentrasjonsproblemer
• Søvnproblemer
• Problemer med sosialt samvær
• Psykiske belastninger

Har jeg krav på erstatning på grunn av tinnitus?

Dersom tinnitus ledsages av hørselstap vil dette normal gi en medisinsk invaliditetsgrad på 5 prosent. En slik skade vil alene ikke gi grunnlag for utbetaling av menerstatning, men du vil likevel kunne ha krav på erstatning.

Har jeg krav på erstatning for tinnitus etter en trafikkulykke?

Er du påført tinnitus som følge av en trafikkulykke, vil det ansvarlige motorkjøretøyets forsikringsselskap normalt være erstatningsansvarlig for personskaden, og du vil kunne få ménerstatning dersom du i tillegg til tinnitus er påført andre skader.

Du vil også blant annet kunne ha krav på erstatning for inntektstap og utgifter du er påført som følge av tinnitus.

Har jeg krav på erstatning for tinnitus påført på jobb?

Er du påført tinnitus i din jobb, vil din arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap normalt være erstatningsansvarlig for skaden. På samme måte som ved trafikkulykker, vil du kunne ha krav på flere typer erstatning.

Har jeg krav på erstatning for tinnitus etter en ulykke?

Dersom tinnitusplagene skyldes en ulykke og ledsages av nedsatt hørsel, vil du normalt også ha krav på erstatning under eventuelle ulykkesforsikringer, også dersom skaden har skjedd i din fritid.

Det er viktig at du melder fra om skaden snarest mulig til aktuelle forsikringsselskaper, og husk at det for ulykkesforsikringer gjelder en meldefrist på ett år fra ulykken.

Er tinnitus godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis tinnitusen skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Les også: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi har bistått mange klienter med tinnitus etter trafikkulykker, yrkesskader og fritidsulykker.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under

Dette nettstedet benytter cookies for sporing og annonsering. Les vår personvernserklæring her.