Personskadeerstatning

Hvis du får en personskade, vil du som regel ha krav på erstatning.

Øystein Helland

Øystein Helland

Partner og daglig leder

Se hele profilen

Hva er en personskade?

En personskade er en fysisk eller psykisk skade på person.

Har jeg krav på erstatning hvis jeg blir påført en personskade?

Har du blitt skadet kan du i mange tilfeller ha krav på erstatning. Om du har krav på erstatning eller ikke, avhenger ofte av måten du ble skadet på.

Dersom noen er ansvarlige for skaden din har du som regel krav på erstatning fra skadevolders ansvarsforsikringsselskap, som for eksempel et bils forsikringsselskap eller fra din arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap. Dette gjelder selv om ingen kan bebreides for skaden.

Har jeg krav på erstatning hvis jeg blir påført skade på sykehus?

Det samme gjelder dersom du har vært utsatt for en behandlingsskade ved et sykehus eller en annen behandlingsinstitusjon.

Les mer om erstatning ved pasientskade her.

Har jeg krav på erstatning hvis jeg blir påført skade på grunn av vold?

Du kan også ha krav på erstatning dersom du har vært utsatt for vold eller skadevoldende handlinger.

Les mer om oppreisningserstatning her.

Hvem andre kan jeg ha krav på erstatning fra?

I tillegg kan du, uavhengig av måten du har blitt skadet på, ha krav på erstatning fra avtalte forsikringsordninger. Dette kan være gjennom forsikringer som du eller andre familiemedlemmer har tegnet, eller gjennom forsikringer som arbeidsgiver har tegnet.

Også ved fagforeningsmedlemskap eller medlemskap i idrettsforeninger kan man være dekket av forsikringer.

Det er derfor viktig å ha oversikt over alle forsikringsdekninger du har. De ulike forsikringsordningene har også frister for å melde krav.

Hvilke rettigheter har jeg hos NAV hvis jeg blir påført en personskade?

Uavhengig av hvordan du har blitt skadet eller syk vil du normalt også ha krav på ytelser fra det offentlige via NAV.

Felles for mange forsikringsordninger er at du plikter å sørge for at du først får de ytelsene du har krav på fra NAV.

I og med at forsikringen ikke kompenserer for de ytelsene du har krav på fra NAV er det viktig at du sørger for å få det du har krav på fra det offentlige.

Det å sikre dine rettigheter i denne forbindelse kan være komplisert. Det vil derfor ofte også være behov for bistand fra kompetent advokat i denne sammenhengen.

Les mer om hvilke trygdeytelser du har krav på som syk eller skadet her.

Finnes det en invaliditetstabell for personskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en personskade.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning for yrkesskader», men benyttes i dag også ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør for personskader.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Hvorfor bør jeg kontakte advokat ved personskade?

Det er viktig å forholde seg til skadevolder og forsikringsselskap i tide, og på en korrekt måte. Du må forholde deg til tidsfrister, det skal sikres bevis, og i mange saker skal det innhentes spesialisterklæring fra medisinsk sakkyndig.

Det kan være vanskelig å gjøre de riktige tingene i disse sammenhengene, og forsikringsselskapene har spesialister som håndterer sakene for seg. Du risikerer å gå glipp av erstatning dersom du trår feil.

Må jeg betale for advokaten min selv?

I ansvarssaker, som for eksempel bilansvarssaker og yrkesskadesaker, vil du som regel ha krav på å få dekket dine advokatutgifter av det ansvarlige forsikringsselskapet. Hvis du er påført en behandlingsskade vil deler av advokatkostnadene normalt dekkes av Norsk pasientskadeerstatning.

Les også: Forsikringsselskapet betaler for erstatningsadvokaten din

Hvorfor skal jeg velge Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi har lang erfaring med å håndtere personskadeerstatningssaker.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din personskade. Ta kontakt med oss i dag.

Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under

Dette nettstedet benytter cookies for sporing og annonsering. Les vår personvernserklæring her.