Advokat ved barnefordeling

Saker der mor og far er uenige om hvem som skal ha barna blir ofte fastlåste. Derfor kan det være nødvendig å kontakte advokat. 

Øystein Helland

Øystein Helland

Kontorleder Ski

Se hele profilen

Erstatningstesten

Sjekk om du kan ha krav på erstatning!

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen har utviklet en erstatningstest som ligger på våre nettsider og som skal hjelpe deg å få en indikasjon på om du kan ha krav på erstatning.

Ta testen

Ved samlivsbrudd oppstår det ikke sjelden uenighet mellom foreldrene om fordelingen av foreldreansvaret, barnas faste bosted og samværet med barna.

Saker der mor og far er uenige om hvem som skal ha barna blir ofte fastlåste.

Argumentasjonen kan lett bli følelsesmessig, temperaturen kan bli høy, og tvisten synes ofte vanskelig å løse.

I slike saker er det derfor spesielt viktig å være løsningsorientert, samtidig som man må holde fast ved at det er barnets beste som skal være ledesnoren.

Bistand fra advokat kan ofte være avgjørende for å komme frem til en fornuftig løsning til barnets beste.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen?

Gjennom snart 30 år har vi bistått en lang rekke klienter i barnefordelingssaker, og våre advokater er vant til å håndtere og forhindre konfliktfylte situasjoner.

Vi tilbyr alltid en gratis samtale om din sak. Ta kontakt med oss i dag.

Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under