Forsikringsrett

Forsikringens formål er å dekke risiko for tap som ikke kan kreves erstattet fra en ansvarlig skadevolder - i prinsippet alt som vi i bunn og grunn selv har ansvar og risiko for.

Foto: Jan Ivar Vik - www.vikfoto.no

Tvisteløsning

En tvisteløsning er en uenighet mellom to parter som du trenger hjelp av advokat for å løse.

Les mer   
Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under