Tvisteløsning

En tvisteløsning er en uenighet mellom to parter som du trenger hjelp av advokat for å løse.

Øystein Helland

Øystein Helland

Kontorleder Ski

Se hele profilen

Erstatningstesten

Sjekk om du kan ha krav på erstatning!

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen har utviklet en erstatningstest som ligger på våre nettsider og som skal hjelpe deg å få en indikasjon på om du kan ha krav på erstatning.

Ta testen

Hva er en tvisteløsning?

Har det oppstått uenighet mellom to parter som de ikke klarer å løse, har det oppstått en tvist. Da trenger du hjelp for å løse tvisten.

Hva kan jeg få hjelp med i en tvist?

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen har lang erfaring med å løse tvister i og utenfor rettsapparatet. Mange tvister handler i hovedsak om uenighet om faktum.

Å avklare faktum i en sak er derfor essensielt. Vi samarbeider gjerne med sakkyndige for å finne ut av riktig faktum.

Hva er et utenrettslig forlik?

Vårt mål er alltid å forsøke å unngå kostbare rettsaker. Å få til et best mulig forlik for våre klienter er derfor viktig for oss. Forhandlinger på et tidlig tidspunkt kan gi gode resultater, og vi vil forsøke å oppnå gode minnelige løsninger så snart det åpner seg muligheter for dette.

Vårt mål er å oppnå et best mulig resultat for våre klienter der også prosessøkonomiske hensyn er med i vurderingen.

Det er mange fordeler ved et utenrettslig forlik.

  • Partene blir enige om en løsning av saken. Dette kan være viktig dersom partene skal ha kontakt også etter at saken er avsluttet
  • Det er som regel raskere og billigere å forhandle frem et utenrettslig forlik enn å få saken avgjort i domstolene
  • Partene unngår uønsket publisitet om saken
  • En utenrettslig løsning av saken reduserer den økonomiske risikoen en domstolsbehandling ofte innebærer for våre klienter

Hva er rettslig tvisteløsning i sivile saker?

Dersom det ikke er mulig å komme til enighet med motparten, vil vi i samarbeid med deg vurdere om saken bør bringes inn for domstolene. Vi har lang erfaring med:

• Vurdering av om du har en god eller dårlig sak – prosessrisikovurdering
• Vurdering av hvor stor den økonomiske risikoen vil være for deg
• Utforming av stevning til retten
• Utforming av tilsvar, anke, anketilsvar eller andre prosesskrifter
• Gjennomføring av hovedforhandling og ankeforhandling
• Rettsmekling

Før en hovedforhandling tilbyr ofte retten rettsmekling. Målet er at partene skal komme frem til et rettsforlik uten å måtte gjennomføre en kostbar hovedforhandling. En dommer vil fungere som en medhjelper for partene under forliksforhandlingene.

Dersom partene klarer å komme frem til et rettsforlik, vil det ikke være nødvendig å gjennomføre rettssaken.

I store og vanskelige saker setter vi gjerne sammen et team av erfarne advokater for å gjøre arbeidet mer effektivt.

Vi prosederer gjerne din sak selv om det er andre advokater som har bistått deg med saken tidligere.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen?

Vi har nærmere 30 års erfaring med tvisteløsning, og tilbyr alltid gratis samtale om din sak. Ta kontakt med oss i dag.

Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under