Logo
Illustrasjon: Har du oppdaget feil og mangler ved boligen?

Har du oppdaget feil og mangler ved boligen?

Du har rett til å klage hvis eiendommen ikke er som avtalt. Utgifter til advokat blir ofte dekket under forskjellige boligforsikringer.

I en tvist om feil og mangler ved bolig kan du ha rett til å:

• Holde tilbake kjøpesummen
• Kreve retting
• Kreve prisavslag
• Si opp avtalen
• Kreve erstatning

Våre advokater har lang erfaring med eiendomstvister. Vi tilbyr alltid gratis samtale i tvister om feil og mangler ved bolig.

Ta kontakt med oss i dag. Fyll ut skjemaet under eller ring oss direkte.

Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under