Vår historie

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen har i dag ti advokater og til sammen 14 medarbeidere.

Foto: Jan Ivar Vik - www.vikfoto.no

Erstatningstesten

Sjekk om du kan ha krav på erstatning!

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen har utviklet en erstatningstest som ligger på våre nettsider og som skal hjelpe deg å få en indikasjon på om du kan ha krav på erstatning.

Ta testen

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA driver en landsdekkende spesialisert advokatpraksis med fokus på personskadeerstatningssaker og forsikringsrett.

I tillegg har vi god kompetanse på blant annet trygderett, fast eiendoms rettsforhold, avtalerett, arbeidsrett, familie-, arv- og skifterett samt barnefordeling.

Firmaet har i dag 10 advokater og til sammen 14 medarbeidere.

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA er en videreføring av advokat Øystein Helland og advokat Tor Ingebrigtsens advokatvirksomheter i Sandvika fra begynnelsen av 1990-tallet i kontorfellesskapet Kco advokater.

I 2013 ble Advokatfirma Scavenius AS innlemmet i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA. Dette firmaet hadde siden 1993 drevet advokatvirksomhet i Ski med hovedvekt på de samme fagområder som Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA.

I 2013 etablerte Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA et avdelingskontor i Halden som nå huser våre markedsaktiviteter, og fra 2015 har vi kontor- og møteromsfasiliteter også i Asker for å kunne møte lokale klienter i Asker og Buskerud der.

I dag er Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA antagelig landets største spesialiserte advokatfirma på personskadeerstatningssaker for skadelidte målt etter antallet saker under arbeid.

Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under