Liste over yrkessykdommer som kan gi deg krav på erstatning

Her er yrkessykdommene som normalt gir deg erstatning.

Kontaktskjema yrkessykdom 2

Yrkessykdommene du kan få erstatning for er listet opp i en egen forskrift om yrkessykdommer. 

Hvis din yrkessykdom står på denne listen bør du kontakte advokat for å få erstatning for personskade:

Yrkessykdommer som skal likestilles med yrkesskade

A) Sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning.
B) Allergiske og idiosynkratiske hud- og lungesykdommer.
C) Sykdommer som skyldes strålingsenergi.
D) Nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner, verktøy, prosesser og annet.
E) Lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer.
F) Sykdommer i armer og hender, herunder vasospastisk syndrom i hendene, samt nevropatier, når sykdommen er framkalt av vibrasjoner overført fra vibrerende maskiner, pressluftverktøy, bankehammere o.l.
G) Sykdommer som skyldes endringer i barometertrykket under visse arbeidsforhold som hos dykkere, flygere og andre. Herunder medregnes også skader på sentralnervesystemet. Videre medregnes sykdom som skyldes forholdene under opphold i trykkammer.
H) Sykdommer som skyldes smitte.

1. under arbeid i laboratorium hvor en arbeider med vedkommende smittestoff.

2. under arbeid på lege- eller tannlegekontor, sosialkontor, i medisinske institusjoner, sosiale institusjoner og utekontakter, barneheim, aldersheim o.l. eller ved annen yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare.

Følgende sykdommer omfattes:

a) tuberkulose,
b) poliomyelitt med lammelser,
c) difteri,
d) tyfoidfeber,
e) paratyfus A,
f) smittsom gulsott,
g) mononucleosis infectiosa,
h) andre smittsomme sykdommer når den yrkesskadde har fått komplikasjon fra hjernen og/eller ryggmargen, hjertet, nyrer eller ledd,
i) serum-hepatitt og sykdommer med liknende infeksjonsmåte, herunder AIDS og HIV-smitte,
j) paratyfus B, andre salmonelloser og dysenteri når sykdommen etterfølges av en langvarig eller konstant smittebærertilstand.
k) smitte med meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA).

3. under arbeid med dyr eller planter som lider av en infeksjon framkalt av vedkommende smittestoff, eller under arbeid med dyre- eller planteprodukter som er infisert av smittestoffet.

I) Sykdommer etter vaksinasjon som har samband med yrket.

Klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade

A) Følger av kulde og lav temperatur under arbeid i ishavsstrøk.
B) Følger av sterk varme og sol under arbeid i tropiske eller subtropiske strøk.
C) Karantenesykdommer
– cholera asiatica (kolera)
– febris flava (gul feber)
– pestis (pest)
– variola (kopper).
D) Malaria.

Her kan du lese en tilsvarende liste over yrkesskader du har krav på erstatning for.

Her kan du lese «Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade».

Det er også en egen forskrift om sykdommer og forgiftninger oppstått som følge av nærmere spesifiserte virksomheter og arbeidsprosesser. 

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi jobber med yrkessykdomssaker hver eneste arbeidsdag, og har bistått flere tusen klienter etter yrkesskade.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under

Dette nettstedet benytter cookies for sporing og annonsering. Les vår personvernserklæring her.