Kontorleder Ski

Øystein Helland

Advokat Øystein Helland har siden 1992 drevet advokatpraksis med hovedvekt på personskadeerstatningssaker for skadelidte mot forsikringsselskaper, Norsk Pasientskadeerstatning, offentlige instanser og skadevoldere generelt. Advokat Helland har bistått et stort antall skadelidte etter trafikkulykker, yrkesskader, yrkessykdommer og pasientskader.I tillegg har han vært hyppig benyttet som foredragsholder innen fagområdet personskadeerstatning.

Øystein Helland

Erfaring

2012 - d.d.

Partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA

2005 - d.d.

Styremedlem i Norsk Forsikringsjuridisk Forening

1994 - 2011

Egen advokatpraksis Sandvika

1992 - 1993

Partner i Adv.firmaet Norman & Co ANS, Oslo

1989 - 1992

Juridisk sjef, kredittsjef og ass. banksjef i Nordlandsbanken ASA

1984 - 1989

Avd.sjef, kontorsjef og soussjef i AS Eksportfinans, juridisk avdeling

1983 - 1984

Saksbehandler Justisdepartementet

Utdanning

1983 - 1983

Juridisk embetseksamen, UiO

Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under