Erstatning for øyeskade

En øyeskade kan gi deg rett til erstatning.

Paramedic nurse attending to a patient's eye after injury

Hva er en øyeskade?

En øyeskade kan oppstå i forbindelse med mange slags ulykkeshendelser som for eksempel arbeidsulykker, trafikkulykker, båtulykker, flyulykker, sportsulykker eller fritidsulykker.

Hva slags ulykker kan påføre en øyeskade?

Øyeskader kan ha rent mekaniske årsaker hvor øyet blir truffet av stumpe eller spisse gjenstander.

En hodeskade kan også gi skade på synet.

Videre kan øyeskader oppstå som følge av sprut av etsende væsker som for eksempel salmiakk, kaustisk soda, natronlut, kalkoppløsninger og så videre. Det finnes alle grader av etseskader, avhengig av hvor konsentrert væsken har vært.

Øyeskader kan også være forårsaket av stråling. Eksempler på dette er sveisearbeid, bruk av laserapparater og røntgenapparater.

Har jeg krav på erstatning for øyeskade?

Dersom øyeskaden er påført på jobben, må skaden meldes til NAV for å få godkjent øyeskaden som yrkesskade eller yrkessykdom. Du kan da blant annet ha krav på ménerstatning fra NAV. Du vil også være omfattet av yrkesskadeforsikringen til din arbeidsgiver, og ha krav på erstatning.

Dersom du har fått øyeskade/nedsatt syn som følge av en trafikkulykke, eller annen ulykke med ansvarlig forsikringsselskap, må personskaden meldes til det aktuelle ansvarsselskapet. Det er viktig at skaden blir meldt så snart som mulig.

Trenger jeg advokat etter en øyeskade?

Ja. Ofte vil det være nødvendig med advokatbistand for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og omfanget av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokatutgiftene mine selv etter en øyeskade?

Nei. Dine utgifter til advokat vil i ansvarssaker normalt bli dekket av forsikringsselskapet.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er eksperter på erstatningsrett, og har bistått et stort antall klienter med øyeskade.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under

Dette nettstedet benytter cookies for sporing og annonsering. Les vår personvernserklæring her.