Erstatning for psykisk skade

Som skadet i en ulykke kan du ha krav på erstatning for psykisk skade.

Brain Disease Therapy

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Hva er erstatning for psykisk skade?

Erstatning for psykisk skade? Psykiske skadefølger etter en ulykke blir ofte oversett i helsevesenet.

Det er ikke uvanlig at personer som utsettes for ulykker, påføres såkalt posttraumatisk stresslidelse, også kalt PTSD.

Typiske symptomer på PTSD er gjenopplevelse av ulykken (flash-back), følelsesmessig avflatning, unnvikelsesadferd, for eksempel redsel for å kjøre bil dersom man har vært utsatt for en trafikkulykke, samt ubehag ved å passere skadestedet, høre lyden av ambulanse og så videre.

Det er heller ikke uvanlig at skadelidte utvikler depresjon etter å ha vært utsatt for en ulykke med personskade, gjerne knyttet til nedsatt mestringsevne og funksjon etter ulykken.

Forskjellige former for angstlidelser og vedvarende forverring av psykiske plager/lidelser som skadelidte hadde fra før, kan også ha sin årsak i en ulykke.

Les mer om PTSD på Norsk Helseinformatikk her.

Hodeskader (hjerneorganiske skader) etter en ulykke kan også gi selvstendige psykiske skadefølger.

Psykiske skadefølger har det samme rettsvernet i norsk rett som fysiske skadefølger, og gir samme krav på erstatning som fysiske skader.

Dersom skaden skyldes en ulykke med bil eller annet transportmiddel, eller dersom ulykken skjer i forbindelse med arbeid, vil det normalt være et forsikringsselskap som kan holdes ansvarlig for skaden.

Også privatpersoner kan ha ansvarsforsikring som kan komme til anvendelse dersom de skader en annen person. Dine utgifter til advokat vil da normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi har lang erfaring med å bistå i klienter som er påført psykiske skader etter ulykker.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under

Dette nettstedet benytter cookies for sporing og annonsering. Les vår personvernserklæring her.